ok tlo 1 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. 1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa („Administrator”).

 1. 2.CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przedstawienia szczegółowej oferty dotyczącej złożonej przez Panią/Pana oferty,
 • przekazania danych do Spółek powiązanych kapitałowo z 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. 3.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Zgoda, wyrażona poprzez działanie polegające na wypełnieniu formularza i kliknięcia przycisku wyślij (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Zgoda, wyrażona za pomocą odhaczenie zgody poprzez kliknięcie w okienku, a następnie kliknięciu przycisku wyślij (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. 4.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, a takżeSpółki powiązane kapitałowo z 3 Home Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaz siedzibą w Warszawie, o ile wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych w celu zawarcia umowy.

 1. 5.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez okres 5 lat od jej wyrażenia.

 1. 6.PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a z chwilą jego powołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. 7.DLACZEGO PODAJE PANI/PAN SWOJE DANE OSOBOWE

W zakresie, w jakim wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. 8.WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


ico tel ZADZWOŃ 22 518 62 62
ico mail NAPISZ DO NAS

 1. *
  Nieprawidłowe dane
 2. *
  Nieprawidłowe dane
 3. *
  Nieprawidłowe dane
 4. *
  Nieprawidłowe dane
 5. Zaznaczenie zgody jest jest wymagane
 6. Informujemy, że maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę wyrażoną poniżej, kierując informację o jej wycofaniu na adres: sprzedaz@homeinvest.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 8. *

  Wymagane jest zaznaczenie tego pola
 9. *
     OdświeżNieprawidłowe dane